Ένα, δύο, τρία – One, two, three… go


Funny Beach Prank – video powered by Metacafe

Λοιπόν παιδιά! Με το τρία βγάζουμε τα μαγιό και βουτάμε γυμνοί στην θάλασσα.
Ένα, δύο, τρία!

On three we take off the swimsuits and go swimming naked.
One, two, three, go!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *