Γιατί οι ηλικιωμένοι χρειάζονται κινητά τηλέφωνα – Why old men need cell phones – Telia GSM

Δυο παππούδες χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα με… στυλ!

Two grampas using their cell phones with… style!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *