Πρώτη Δοκιμή του Νισάν Μαξίμα 2009 – First Drive: 2009 Nissan Maxima from MyRide

Το Νισάν Μαξίμα 2009 έχει χαρακτηριστεί ως η επιστροφή του αυτοκινήτου στις ρίζες του σαν τετράθυρο σπορ αμάξι. Με πιο δυνατή μηχανή, μικρότερες διαστάσης και sport-tuned αναρτήσεις, το Νισάν Maxima είναι για όσους θέλουν περισσότερες επιδόσεις από το Nissan Altima σεντάν.

The 2009 Nissan Maxima is billed as a return to the car’s roots as the Four-Door Sports Car. With a more powerful engine, smaller dimensions and a sport-tuned suspension, the Maxima is designed to appeal to those who want more performance and luxury than they can get in the company’s Altima sedan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *