Κάλαντα Δωδεκανήσου – Ορχήστρα εγχόρδων-κρουστών (Ροδίων Παιδεία)

Εκπαιδευτήρια ”Ροδίων Παιδεία”
Ορχήστρα εγχόρδων-κρουστών
Δεκέμβριος 2005

Αίθουσα Καλλιπάτειρα
ΚΑΛΑΝΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *