Κάλαντα Νοτίου Ρόδου – Έγχορδα και Κρουστά (Ροδίων Παιδεία)

Εκπαιδευτήρια ”Ροδίων Παιδεία”
Ορχήστρα εγχόρδων-κρουστών

Δεκέμβριος 2005
Αίθουσα Καλλιπάτειρα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *