Οι χήνες παρελαύνουν – Geese on parade

“Εμπρός βήμα ταχύ”, είπε η μαμά χήνα και ξεκίνησε η πιο όμορφη παρέλαση.

Geese on parade
“Let’s go” said mama goose and world’s most wonderful parade just started.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *