Γυναίκες με ειδικά ταλέντα! – Salut Salon “Wettstreit zu viert”

Γυναίκες με ειδικά ταλέντα!

Antonio Vivaldi’s “Sommer” wird zum Schauplatz eines musikalischen Wettkampfs. Salut Salon fechten ihn akrobatisch aus, und mit viel Humor — ein Klassiker des Hamburger Quartetts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *