Η ζωή είναι μικρή για να είναι θλιβερή!

happy huskyΗ ζωή είναι μικρή για να είναι θλιβερή! Το χάσκι το κατάλαβε. Εμείς;

Enjoy life, today cause life is too short to be sad! This husky dog knows how to do it. Do we?

Enjoy life, today. Enjoy life, today.
Δημοσίευση by 1 Daniel Malette – Happy, happy dog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *