Σχολικά 2015 Jumbo Laboratory

Σχολικά έχουν πολλοί. Tη μαγεία Jumbo κανείς!

Αυτά τα δίδυμα θα πάρουν στα χέρια τους δυο ολόιδια σετ σχολικών. Ας παρακολουθήσουμε τις αντιδράσεις τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *