Ενισχύοντας το ανοσοποιητικό σας σύστημα

Ενισχύοντας το ανοσοποιητικό σας σύστημα

Ο ξεχωριστός Δρ. Κωνσταντίνος Μουρούτης μας “ξεδιπλώνει” τα του ανοσοποιητικού συστήματος και όχι μόνο!

– Βασικές αρχές ανοσολογίας
– Τι είναι Υγεία
– Ποιος είναι ο βασικός/πρώτος ρόλος του ανοσοποιητικού μας συστήματος
– Στελεχοκύτταρα
– Μεταλλάξεις γονιδίων και Ασθένειες
– Ωκυτοκίνη
– Αποτελέσματα / συμπεράσματα ιατρικών ερευνών / πειραμάτων
– Αυτοάνοσες ασθένειες
– Κάτοπτρα νευρώνες
– Ενδορφίνες
– Μπορούμε να προγραμματίσουμε το ανοσοποιητικό σύστημα;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *