Η Ζωή Μετράει – Εκπομπή 33η – Μετράει τι πιστεύουμε;

Η Ζωή Μετράει – Εκπομπή 33η – Μετράει τι πιστεύουμε;

Σε αυτό το επεισόδιο:
– Από που έχουμε έρθει, που πορευόμαστε και τι πράττουμε;
– Το μοντέλο της δημιουργίας και το μοντέλο της εξέλιξης
– Ο κατακλυσμός του Νώε
– Το τι πιστεύουμε καθορίζει και το τι πράττουμε

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *