Τρέξτε για να σωθείτε

Τρέξτε για να σωθείτε

Ο ξεχωριστός Δρ. Κωνσταντίνος Μουρούτης μιλά για την άσκηση.. και όχι μόνο!

– Ορισμός της υγείας
– Στατιστικά στοιχεία / Πορίσματα ιατρικών μελετών
– Ψυχοπιεστικοί παράγοντες
– Τι είναι άσκηση
– Τα οφέλη της κίνησης
– Ανάπλαση οργάνων
– Πεθαίνοντας σαν τους Μακάκους
– Ελεύθερες ρίζες οξυγόνου
– Άσκηση και κατάθλιψη
– Alzheimer
– Η “άσκηση” στα σύγχρονα γυμναστήρια
– Νευροσυνάψεις

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *