γρήγοροι ναι, έξυπνοι όχι – too fast too… delirious

Αν και έφτασαν πάνω στην ώρα, τα “πουλάκια” τους ξέφυγαν μέσα απο τα χέρια. Γρήγοροι ήταν, έξυπνοι όμως…

Even though they got there in time, the “birdies” flew away. Quick but not smart…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *