γρήγοροι ναι, έξυπνοι όχι – too fast too… delirious