γρήγοροι ναι, έξυπνοι όχι – too fast too… delirious

δείξτο στους φίλους σου:

Αν και έφτασαν πάνω στην ώρα, τα “πουλάκια” τους ξέφυγαν μέσα απο τα χέρια. Γρήγοροι ήταν, έξυπνοι όμως…

Even though they got there in time, the “birdies” flew away. Quick but not smart…

δείξτο στους φίλους σου: