Μια γάτα "παίζει" Sitar. A cat plays sitar.

Μια γάτα “παίζει” Sitar. Προσέξτε την έκφρασή της μετά από κάθε νότα. Η φάτσα της είναι όλα τα λεφτά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *