Πώς πλένονται οι γυναίκες και πώς οι άντρες. Bathroom habits: men vs women

Πως πλένονται οι άντρες, και πως οι γυναίκες. Το μοναδικό κοινό σημείο τους είναι ότι χρησιμοποιούν νερό.

The simple truth about men’s bathroom habits vs women’s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *