Ένα τόσο γλυκό γουρουνάκι! – baby pig …OINK! OINK! …OUK! OUK!