Η νέα ταινία Tropic Thunder προσπερνάει τον Μπάτμαν στα εισιτήρια – 'Thunder' Rumbles Past 'Dark Knight'