Καμάκι στην παραλία – Pickup line for the beach – BUD light beer ad

Η ατάκα έπιασε όταν έκανε καμάκι ο πρώτος τύπος, αλλά ο γκαντέμης… θα ‘πρεπε να το σκεφτόταν καλύτερα.

The pickup line worked fine for the first guy, but the unlucky guy… well, he should have known better.

BUD light beer ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *