Μαθήματα για αρχάριους στο scratch – Dj tutorial : How to scratch , for the beginner