Ο Μιχαήλ Σακασβίλι, πρόεδρος της Γεωργίας, υπέγραψε ανακωχή με την Ρωσία – Georgia President Signs Cease-Fire With Russia

δείξτο στους φίλους σου:

Ο Μιχαήλ Σακασβίλι, πρόεδρος της Γεωργίας, υπέγραψε ανακωχή με την Ρωσία.

Georgian President Mikhail Saakashvili said Friday he has signed a cease-fire agreement with Russia, which protects the former Soviet republic’s interests despite concessions to Moscow.

Assosiated Press

δείξτο στους φίλους σου: