αστεία διαφήμιση της Vodafone – funny Vodafone commercial

Κοίτα τι κάνει ο άνθρωπος για να κάνει το κομμάτι του στον φίλο του!
Ακόμα κι όταν πετάει με το αεροπλάνο!

What a guy can do to impress his friend!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *