ΟΤΕ, ευρυζωνικότητα και ξεμάτιασμα – OTE broadband (ADSL) and evil eye

Άμα θες να σε ξεματιάσω να ψάξω στον Γούγλη.

The young man ask his grandma to help him with the Evil Eye and she says “I’ll google it”…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *