Στη μνήμη της 11ης Σεπτεμβρίου: Πορεία Ελευθερίας (επτά χρόνια μετά) – Freedom Walk in Memory of 9/11 (7 years after)