Το Google έγινε 10 χρονών! Χρόνια Πολλά Γκουγκλ! – Google: World's Most Powerful 10-year-old! Happy Birthday Google!

Χρόνια Πολλά Γκουγκλ!!!

Όταν ο Λάρυ Πέιτζ και ο Σέργκεϊ Μπριν ίδρυσαν την Γκουγκλ στις 7 Σεπτεμβρίου του 1998 δεν είχαν βάλει στοίχημα μόνο την ιδιοφυϊα τους, 4 υπολογιστές και τα 100.000$ ενός επενδυτή.

Happy Birthday Google!!!

When Larry Page and Sergey Brin founded Google on Sept. 7, 1998, they had little more than their ingenuity, four computers and an investor’s $100,000 bet on their belief that an Internet search engine could change the world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *