Η γυναίκα-Χαλκ μέσα απ'τα μάτια του Benny Hill Show – She-Hulk through the eyes of Benny Hill Show