Αποκλειστική συνέντευξη των Oasis στο MTV ONE – Exclusive Oasis interview with Zane Lowe on MTV

Check out this video: Exclusive Oasis interview with Zane Lowe on MTV.

Οι Oasis ήρθαν στο MTV για μια σπάνια κι αποκλειστική συνέντευξη. Δείτε αποσπάσματα αποκλειστικά από το MySpace.

Oasis came in to MTV for a rare and exclusive interview with Zane Lowe. Here are some of the highlights- exclusively on MySpace.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *