Λάμπρος Φιλίππου: Ο Επιζήσας – Labros Filippou: O epizisas