Ο Βιντ Σερφ του Γκουγκλ μιλάει για το μέλλον του ίντερνετ – Google's Vint Cerf: Future of the internet

Ο Βιντ Σερφ, αντιπρόεδρος του Γκουγκλ, μιλάει για το μέλλον του ίντερνετ.

The Vice President of Google Vint Cerf talks about the future of the internet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *