ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ – Α.Σ.Ε. Μ.Α.Σ. Κ.Ο.Υ.Κ.Λ.Ι.Τ.Σ.Α. Μ.Ό.Υ. Διαμαντοπούλου / 28-05-2013