30 Οκτωβρίου 2013 – Μια μέρα και μια νύχτα για την Δράμα