Οι χήνες παρελαύνουν – Geese on parade

δείξτο στους φίλους σου:

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=LyWnntRqzeg]

“Εμπρός βήμα ταχύ”, είπε η μαμά χήνα και ξεκίνησε η πιο όμορφη παρέλαση.

Geese on parade
“Let’s go” said mama goose and world’s most wonderful parade just started.

δείξτο στους φίλους σου: