Μινωικός Πολιτισμός

Ταυροκαθάψια

BBC made a video about Minoan civilisation, including a modern representation of bull leapers.

Το BBC έκανε ένα ντοκυμανταίρ για τον Μινωικό πολιτισμό, συμπεριλαμβανομένου μιας αναπαράστασης από ταυροκαθάψια.

[fbv 552528564874041=Minoan culture=Minoan civilisation]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *