Απίστευτη ισορροπίστρια

Amazing equilibrist in talent show. Her name is Miyoko Shida.

Απίστευτη ισορροπίστρια σε τηλεοπτικό talent show. Το όνομά της είναι Miyoko Shida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *