Πλαίσιο: δώσε μια αγκαλιά σε κάποιον που τη χρειάζεται. #hugtag

Οι αγκαλιές είναι για να μοιράζονται!

Επιλέγοντας μία τσάντα #hugtag από το Πλαίσιο,
στέλνεις μία δεύτερη, σε ένα ταξίδι μέσα από βουνά και θάλασσες,
για να φτάσει σε ένα παιδί που την έχει πραγματικά ανάγκη!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *