Τάκης Χρυσικάκος: Μεγάλα Έργα επί Σκηνής – Λόγω Τέχνης