Ο κόκορας απ την Κόλαση – Rooster from Hell

Ο Κόκορας από την Κόλαση.

Δεν πιστεύω να ήθελε κανείς αυτό τον κόκορα στην αυλή του. Και ποιος ξέρει τι είναι ικανός να κάνει, αν λαλήσει και δεν καταφέρει να σε ξυπνήσει!

Rooster from Hell

I can’t believe anyone would love to have this rooster in his backyard. Who knows what will he do, if you do not wake up on time!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *