Δείτε τη δημιουργία του νησιού της Σαντορίνης

Based on researches from several scientists, institutes and universities. Made by Nikos Korakakis. Music by Ross Bugden (youtube). After Effects, Photoshop, Illustrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *