Ο Ρόμελ στην Θεσσαλονίκη – General Romel in Salonica, Greece