Η απόλυτη ισορροπία, δεν μπορούν να τον ρίξουν στο νερό!