Χάρης Ρώμας: “Δεν υπάρχει καμία αντιπαλότητα, καμία κόντρα, καμία αντιπαράθεση”