Ο Γιάννης Απέργης για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα