Ο πρόεδρος των Κορφιάτικων βραβείων απαντά για Μαρία Κίτσου και Βασίλη Μπισμπίκη