Αποχώρησε με νεύσα η Αρετή Λις από το My Style Rocks