Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Σκέφτομαι να κάνω και πάλι εισαγωγές αυτοκινήτων από τη Γερμανία»