Οι ηθοποιοί αντιδρούν στα νέα μέτρα που κλείνουν τα θέατρα