Μυρτώ Αλικά: “Από τον Μάρτιο είμαστε χωρίς δουλειά και κάτι πρέπει να γίνει”