Παναγιώτης Πετράκης: «Δεν πιστεύω στη συντροφικότητα, οι σχέσεις είναι ανταλλακτικές»