Συγκίνησε για το ατύχημά της – ” Δεν ήξερα να θα περπατήσω”