Μάνος Γαβράς: “Έχω καλή σχέση με την ελευθερία μου”