Μάριον Μιχελιδάκη: “Οι γονείς μου έφυγαν σχεδόν παράλληλα”